ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

* [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]] เป็น '''ปรก'''
* [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] เป็น '''ปานวาด'''
* [[สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ]] เป็น '''ปกรณ์'''
* [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล ]]เป็น '''คมขวัญ'''
* [[หนึ่งธิดา โสภณ ]]เป็น '''วิรินทร์'''
ผู้ใช้นิรนาม