ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] เป็น '''วาสุเทพ'''
* [[กลศ อัทธเสรี]] เป็น '''ชูนาม'''
* [[เจสัน ยัง ]] เป็น '''ปานเทพ'''
* [[ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์]] เป็น '''ปรก'''
* [[กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา]] เป็น '''ปานวาด'''
ผู้ใช้นิรนาม