ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การได้ยิน"

เพิ่มขึ้น 23 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(autoCategory)
'''การได้ยิน''' หรือ '''การฟัง''' ({{lang-en|hearing}}) หมายถึงการรับรู้[[เสียง]]ได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่า[[หู]] การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้(ได้แก่ การได้ยิน [[การดม]] และ[[กายสัมผัส]])
 
== กระบวนการการได้ยินของมนุษย์ ==
 
== การฟังในทางการสื่อสาร ==
การฟังในทางการสื่อสาร หมายถึงการรับรู้สารที่ผ่านสื่อ (Media) ที่เป็นเสียง การฟังมักจะคู่กับการพูด แต่ไม่จำเป็นต้องฟังการพูดก็ได้ การฟังอาจนับรวมไปถึงการฟังสัญญาณเสียงซึ่งเป็น[[อวัจนภาษา]] การฟังในทางการสื่อสารจะแตกต่างจากการได้ยิน เนื่องจากการได้ยินเป็นสัมผัสที่ปิดกั้นไม่ได้ การฟังจึงขยายความหมายถึงไปกว้างกว่าการได้ยิน โดยการฟังจะรวมถึงการนำสารที่ได้จากการได้ยิน มาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองด้วย<ref>[http://www.truexpert.info/@information/ge1101/thai_usage01.doc ความแตกต่างระหว่างการฟังและการได้ยิน อยู่ในบทที่สอง เรื่องการฟัง]</ref>
 
== อุปสรรคในการฟัง ==
ผู้ใช้นิรนาม