ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันติอโศก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 3848099 โดย Aristitleism.)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
<blockquote>"จำเลยที่ 80 ได้บวชเป็นพระภิกษุในฝ่ายธรรมยุตนิกาย...และ...ได้สวดญัตติเข้าเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหานิกาย แสดงว่า จำเลยที่ 80 ได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎมหาเถรสมาคมมาก่อน และในช่วงเวลาดังกล่าว จำเลยที่ 80 ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ไม่ปรากฏว่า จำเลยทุกคนถูกกลั่นแกล้งจากใครอย่างไรและถึงขนาดไม่อาจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า...ไม่ปรากฏบทบัญญัติมาตราใดให้สิทธิพระภิกษุสงฆ์ไทยประกาศแยกตนให้มีผลประดุจสังฆเภทไม่ยอมอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ การประกาศของจำเลยที่ 80 กับพวกดังกล่าวจึงไม่ทำให้จำเลยที่ 80 กับพวกพ้นจากการปกครองของมหาเถรสมาคมและไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การที่ภิกษุสงฆ์นักบวชไม่อนุวัตปฏิบัติตามกฎหมายกลับมีผลเป็นการก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นดังเช่นที่ปรากฏในคดีนี้"</blockquote>
 
 
== :บรรทัดที่ย่อหน้า
ในปัจจุบันจากอาศรมดังกล่าว กลายเป็นมาเป็นชุมชนสันติอโศกที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีพอเพียงและแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนววิถีพุทธ หรือแนวร้อนเย็นสมดุล(จากหมอเขียว) มากมายหลายวิธี และมี[http://www.asoke.info/ เครือข่ายชุมชนชาวอโศก]มากมาย เป็นชุมชนแนววิถีพุทธหรือชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ทั่วประเทศไทย
หากสนใจศึกษาลอง เว็บนี้ ==
http://www.asoke.info/http://www.asoke.info/
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
ชุมชนชาวอโศก / http://www.asoke.info/
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:เขตบึงกุ่ม]]
[[de:Santi Asoke]]
[[en:Santi Asoke]]
้้่้่
ผู้ใช้นิรนาม