ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดชา สุขารมณ์"

{{รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข}}
[[หมวดหมู่:{{พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)]]}}
 
{{เรียงลำดับ|ดเดชา สุขารมณ์}}
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)]]
{{โครงบุคคล}}
56,845

การแก้ไข