ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
'''ลัทธิสตาลิน (Stalinism)''' หรือ ''สังคมนิยมในประเทศเดียว'' เป็นการตีความทางทฤษฎีและการประยุกต์ ในทางปฏิบัติของหลักนิยม[[มาร์กซิสต์]] (Marxism) ส่วนที่เป็นคุณูปการโดย[[โจเซฟ สตาลิน]] (Josef Stalin) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจครอบงำพรรคคอมมิวนิสต์และกลไกของรัฐบาลใน[[สหภาพโซเวียต]] (Soviet Union) ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษหลังปี [[ค.ศ. 1920]] จนกระทั่งเขาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี [[ค.ศ. 1953]]
 
สำหรับคุณูปการสำคัญของลัทธิสตาลินมีดังนี้ คือ
ผู้ใช้นิรนาม