ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิสตาลิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
สำหรับคุณูปการสำคัญของลัทธิสตาลินมีดังนี้ คือ
#1) วิธีการจัดชาวโซเวียตให้บรรลุถึงการการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
#2) จัดระบบการเกษตรแบบรวมศูนย์
#3) ป้องกันชาติจากการถูกนาซีโจมตี
#4) บูรณะชาติที่ย่อยยับจากสงคราม
 
สตาลินได้แสดงให้เห็นว่า ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของ[[ลัทธิมาร์กซิสต์]] และ [[ลัทธิเลนิน]] (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ (อย่างในกรณีที่ [[วันแห่งชัยชนะ (ยุโรปตะวันออก)|สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองยุโรปตะวันออก]] หลัง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]) ก็ช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือการได้ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ หากกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆเอื้ออำนวย
 
แนวความคิดต่าง ๆ ที่พัฒนาและนำไปใช้ในสหภาพโซเวียตโดยสตาลิน ซึ่งมีผลกระทบต่อหลักนิยมคอมมิวนิสต์นั้นมีดังนี้ คือ
#1) แนวความคิดเรื่อง "สังคมนิยมในประเทศเดียว" (Socialism in One Country)
#2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี
#3) เกษตรแบบรวมศูนย์
#4) เขียน[[รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2479|รัฐธรรมนูญโซเวียตฉบับปี ค.ศ. 1936]]
 
แม้ถึงจะมีการประณามลัทธิสตาลินนี้อย่างไร แต่ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ทั้งในแง่ทฤษฎีและในแง่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการกว่า 30 ปี ในช่วงการปกครองของสตาลินนี้ ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของหลักนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ในช่วงที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย.
ผู้ใช้นิรนาม