ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

==ผลงาน==
=== ผลงานดนตรี (พ.ศ. 2520 – 2544) ===
#โฟลค์ซองค์คำเมืองชุด 2 จรัล มโนเพ็ชร ท่าแพบรรณาคาร
# โฟล์คซองคำเมืองชุด 4 จรัล-เกษม มโนเพ็ชร อัดโดย ท่าแพบรรณาคาร เชียงใหม่
#โฟล์คซองคำเมือง อมตะ 1
ผู้ใช้นิรนาม