ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

 
== ประวัติการทำงาน ==
* พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/049/39.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)]</ref>
* พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
* อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
55,039

การแก้ไข