ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

(ปรับข้อมูล)
 
== ประวัติสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในโรงเรียนวัดราชโอรส==
*[[พ.ศ. 2472]] กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้นซึ่งเป็นบริเวณ อาคารธรรมุเทศาจารย์ ในปัจจุบัน
*[[พ.ศ. 2508]] ได้สร้างอาคารตึก 4 ชั้น ชื่อว่าอาคารหลังนี้ว่าอาคาร “เทพญาณมุนี” ซึ่งขณะนั้นผู้อุปการะโรงเรียน ตั้งตามชื่อ ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมุนี
*[[พ.ศ. 2519]] ต่อมาเจ้าคุณพระเทพญาณมุนี ได้พัฒนาบำรุงวัด บำรุงโรงเรียนไปพร้อมกัน ได้ช่วยเหลือโรงเรียนทำให้ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นอาคารตึก 5 ชั้น ทางโรงเรียนจึงตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่าอาคาร “ราชโมลี” ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าอาวาสท่านได้ทำนุบำรุงโรงเรียนและวัด
*[[พ.ศ. 2526]] ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 30 ห้องเรียน จึงก่อสร้างอาคารหลังนี้ในปีที่ดินแปลงใหม่ แล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และใช่ชื่อว่า อาคาร “ปัทมานุช” ตามนามสกุลผู้ขายและบริจาคที่ดิน และได้ทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ในงานฉลองครบรอบ 70 ปี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 โดย ฯพณฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมาน แสงมะลิ เป็นประธานพิธี
*[[พ.ศ. 2533]] โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารหอประชุมธรรมกิตติวงศ์ และเสร็จในปีการศึกษา 2534
*[[พ.ศ. 2536]] - [[พ.ศ. 2539]] โรงเรียนวัดราชโอรสขยายพื้นที่เดิม 21 ไร่เศษ มีพื้นที่เป็น 2 บริเวณ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานลอย โดยความอนุเคราะห์ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส
* บริเวณที่ 1 เนื้อที่ 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารโรงฝึกงาน อาคารหอประชุมและโรงอาหารซึ่งอยู่ใต้อาคารปัทมานุช สนามหญ้า สระน้ำ พระพุทธรูปในปราสาทกลางน้ำ สนามวอลเล่ย์ สนามบาสเกตบอล ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
* บริเวณที่ 2 เนื้อที่ 9 ไร่เศษ ประกอบด้วย สระน้ำ และอาคารประกอบ โดยศิษย์เก่ารุ่น 12 โดยการนำของ
นายวิวัฒน์ ฑีฆะคีรีกุล ร่วมกันสร้าง นอกจากนั้นยังมีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเทนนิส บ้านพักภารโรง
*[[พ.ศ. 2542]] โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ชั้น 16 ห้องเรียน ทดแทนอาคารไม้ที่ชำรุดทรุดโทรม ได้ชื่อว่า อาคารธรรมุเทศาจารย์
 
[[พ.ศ. 2549]] มีการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส (ห้อประชุม[[ธรรมกิตติวงศ์]] ) และปรับปรุงโรงอาหารชั้น1อาคารปัทมานุช
[[พ.ศ. 2554]] สร้างโครงหลังคากันแดดกันฝนบริเวรสนามหน้าอาหารเรียน 1
 
*[[พ.ศ. 2549]] มีการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนวัดราชโอรส (ห้อประชุม[[ธรรมกิตติวงศ์]] ) และปรับปรุงโรงอาหารชั้น1อาคารปัทมานุช
*[[พ.ศ. 2554]] สร้างโครงหลังคากันแดดกันฝนบริเวรสนามหน้าอาหารเรียน 1
 
== บริเวณโรงเรียน ==
84

การแก้ไข