ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นพดล ปัทมะ"

เพิ่มขึ้น 645 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติการศึกษา ==
นพดล ปัทมะ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก[[โรงเรียนโยธินบูรณะ]] ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2525]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|นิติศาสตรบัณฑิต]] (เกียรตินิยมอันดับสอง)จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] รุ่นเดียวกับ [[สุรพล นิติไกรพจน์]], [[อภิชาติ ดำดี]], [[วสันต์ ภัยหลีกลี้]], [[วิฑูรย์ นามบุตร]], [[นพดล ปัทมะ]], [[อัญชลี วานิช เทพบุตร]] และ[[บุญสม อัครธรรมกุล]]<ref name="สกุณา ประยูรศุข">มติชน. (2552). '''สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ชายคิดบวก.''' (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).</ref> และนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก[[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]] [[ประเทศอังกฤษ]] โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล [[พ.ศ. 2531]] ต่อมาใน [[พ.ศ. 2533]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยลอนดอน]] ประเทศอังกฤษ โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และเนติบัณฑิตอังกฤษแห่งสำนักลินคอร์นอินน์ (Lincoln’s lnn) โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล [[พ.ศ. 2534]]
 
== ประวัติการทำงาน ==
54,124

การแก้ไข