ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาจหาญ ทรงงามทรัพย์"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
* ผู้ฝึกสอนทีมธนาคารกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2524-2531
* ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2
* ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมมศว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
 
== ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชน, ทีมชาติไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม