ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอาสาฬหบูชา"

กล่องพังในหมาย่าง
(โรบอต เพิ่ม: id:Asadha Puja)
(กล่องพังในหมาย่าง)
{{บทความคัดสรร}}
{{เว็บย่อ|Asalha Puja}}
{{พุทธศาสนา}}
[[ไฟล์:Paintings of Life of Gautama Buddha - Asalha Puja.jpg|200px|thumb|left|วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า '''"วันพระธรรม"''' และ '''"วันพระสงฆ์"''' เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง[[:S:ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง|ปฐมเทศนา]]ประกาศ[[ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร|พระธรรมจักร]] ([http://upload.wikimedia.org/wikisource/th/b/b4/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.ogg ฟัง]) เป็นครั้งแรกแก่[[ปัญจวัคคีย์]] และเป็นวันที่บังเกิดมี[[พระสงฆ์]]ครบเป็นองค์[[พระรัตนตรัย]]ครั้งแรกในโลก]]
 
อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับ[[วันวิสาขบูชา]]
 
 
== ความสำคัญ ==
14,402

การแก้ไข