ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ย้อนการแก้ไขของ 5913hero (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sasakubo1717
(ย้อนการแก้ไขของ 5913hero (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sasakubo1717)
# แหล่งอ้างอิงนั้นไม่เอื้อประโยชน์แก่ตัวเองมากเกินไป
# แหล่งอ้างอิงนั้นไม่มีการอ้างเกี่ยวกับบุคคลที่สาม
# แหล่งอ้างอิงนั้นไม่มีการอ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแหล่งอ้างอิงนั้น จิงอะ
# ไม่มีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลถึงความถูกต้อง
# บทความนั้นไม่อิงอยู่บนแหล่งอ้างอิงเช่นว่าเป็นหลัก