ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== เมื่อทรงพระเยาว์ ==
เมื่อพำนักในกรุงเทพฯ พระองค์มีสถานะเป็นพระราชบุตรบุญธรรมของกษัตริย์สยาม ทรงผนวชใน[[ธรรมยุติกนิกาย]] 1 พรรษา เมื่อสมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดีขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาแล้ว พระองค์ได้ส่งพระราชโอรส คือ นักองค์ราชาวดี เข้ามาทำราชการที่[[กรุงเทพมหานคร]]ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ต่อมา ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดีมีใบบอกเข้ามายังกรุงเทพมหานครว่า "ตนมีชนมายุเจริญล่วงมากไปแล้ว ขอพระราชทานให้พระเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงตั้งนักพระองค์ราชาวดี บุตรผู้ใหญ่เป็นมหาอุปราช [[นักพระองค์ศรีสวัสดิ์]]บุตรที่ 2 เป็นพระแก้วฟ้า ออกไปช่วยรักษาเมืองเขมร" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงแต่งตั้งพระราชบุตรของพระเจ้ากรุงกัมพูชาตามที่ขอมา<ref>ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๑, สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้า ฯ ให้ตีพิมพ์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑, กรุงเทพบรรณาการ, สี่กั๊กพระยาศรี, พระนคร</ref> เมื่อ พ.ศ. 2400
สวัสดีคับ(เติ้ล)จัดทำโดย ด.ช สุรศัดิ์ มัธยมานันท์
 
== ความยุ่งยากก่อนขึ้นครองราชย์ ==
 
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในกัมพูชา สยามได้เรียกตัวพระสีวัตถาเข้ากรุงเทพฯ ในขณะเดียวกัน นักองค์ราชาวดี ก็เดินทางเจชข้าสู่กรุงเทพฯเมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2405 สยามได้ตัดสินใจสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นเป็นกษัตริย์ และจัดทัพทางเรือไปส่งนักองค์ราชาวดีที่เมือง[[กำปอด]] และเดินทัพทางบกไปยังเมืองอุดงมีไชย ในระหว่างนี้ เกิดการกบฏอีก ออกญาสุทศ (บา) ได้รวบรวมกองทัพตั้งมั่นที่[[โพธิสัตว์]] สยามจึงส่งทัพจากเสียมเรียบและ[[จันทบุรี]]ไปปราบ นักองค์ราชาวดีจึงเสด็จขึ้นครองราชย์ มีพระนามว่า "สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์"
สวัสดีคับ(เติ้ล)จัดทำโดย ด.ช สุรศักดิ์ มัธยมานันท์ 704
 
== ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและการเข้าเป็นรัฐในอารักขา ==
726

การแก้ไข