ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน"

วันพระราชสมภพ = 12 เมษายน ค.ศ.1831
(วันพระราชสมภพ = 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1831 | วันสวรรคต = 24 มกราคม ค.ศ. 1850 | พระอิสริยยศ = สมเด็จพระจ...)
(วันพระราชสมภพ = 12 เมษายน ค.ศ.1831 )
| พระบรมนามาภิไธย = สะโกตา
| พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี่ยวเต๋อเหวินหุยเฉิงชุนฉือจวงเค่อเฉินหุยอี้กงเทียนเฉิงเซียน (孝德温惠诚顺慈庄恪慎徽懿恭天赞圣显皇后)
| วันพระราชสมภพ = [[2712 กุมภาพันธ์เมษายน ]] [[ค.ศ.1831 ]]
| วันสวรรคต = [[24 มกราคม]] [[ค.ศ. 1850]]
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระจักรพรรดินี (สถาปนาภายหลังจากการสิ้นพระชนม์)
ผู้ใช้นิรนาม