ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติลาว"

ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ <br />
ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ<br />
ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຣີ <br />
ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຼີ <br />
ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ<br />
ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ <br />
ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ<br />
ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ <br />
ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຣູ<br />
ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຼູ<br />
ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ <br />
ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ
||
ซาดลาวตั้งแต่เดิมมาเดีมมา<br />
ขึ้นซื่อลือซาอยู่ในอาซี<br />
ซาวลาวผูกพันไมตฺรี<br />
ฮ่วมสามักคีฮักห่อโฮมกัน<br />
ฮักซาดฮักปะเทดเฮ์าดเฮา<br />
ฮักเจ์าป์กเจ้าปกเกดเกสา<br />
โฮมฮักฮ่วมสาสนา<br />
แต่บูฮานมาฮักสาดินแดน
 
บํ่บ่อให้ซาดใดมาลวน<br />
ฮาวีร์วีฮบกวนยาดแย่งซีงเอา<br />
ไผใผขืนเข์ามาลู่ว่นวายเข้ามาลู่วุ่นวาย<br />
สู้จ์นต์วสู้จนตัวตายต้านทานสัดตูตฺรู<br />
ซ่วยเซิดซูเลือดเนื้อเซื้อเผา<br />
ซ่วยเซิดซูเลือดเนื้อเซื้อเผ์า<br />
ฟื้นฟูกู้เอ์าบันเท์าทุกกันเอาบันเทาทุกกัน
||
ชาติลาวตั้งแต่เดิมมา<br />
ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในอาซี<ref>อาซีคือคำว่า[[เอเชีย]]ใน[[ภาษาฝรั่งเศส]] ลาวรับคำนี้มาใช้ตามฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมมาก่อน</ref><br />
ชาวลาวผูกพันไมตรี<br />
ร่วมสามัคคีฮักรักห่อโฮมกัน<ref>หมายถึง ชาติลาวมีจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน</ref><br />
รักชาติรักประเทศเรา<br />
รักเจ้าปกเกศเกศา<br />
โฮมฮักรักร่วมศาสนา<br />
แต่โบราณมารักษาดินแดน
 
ผู้ใช้นิรนาม