ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:นักแต่งเพลงชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน]]