ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฎีกา"

เพิ่มขึ้น 836 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฎีกา''' สามารถอาจหมายถึง
 
* [[กฤษฎีกา]], แผลงมาจาก "กติกา"
* [[ฎีกา (คัมภีร์)|ฎีกา]], - [[ชื่อคัมภีร์]]ใน[[พุทธศาสนา]] หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์[[อรรถกถา]]
* [[คำพูด|ถ้อยคํา]]ของ[[พระพุทธเจ้า]], เช่น มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า ทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสามเดือนจะนิพพาน
* [[การอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด]] - การคัดค้าน[[คำพิพากษา]]หรือ[[คำสั่งศาล]][[ศาลอุทธรณ์|อุทธรณ์]]ที่คู่ความยื่นต่อ[[ศาลชั้นต้น]] เพื่อเสนอให้ศาลสูงสุดพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
* ถ้อยคำของ[[สมเด็จพระสังฆราช]], เช่น สมเด็จพระบรมราชาธิบดีศรีมหาจักรพรรดิราชมีจิตศรัทธาอนุโมทนาด้วยกับพุทธฎีกาของพระสังฆราชฯ ในการตั้งมหาเถรสาริบุตรขึ้นเป็นพระมหาเถรปิยทัศศรีสาริบุตร
* [[ฎีกานิมนต์]] -, หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
* [[ฎีกา (คำร้องทุกข์)]] - คำร้องทุกข์ที่[[ราษฎร]]ทูลเกล้าฯ ถวายต่อ[[พระมหากษัตริย์]]
* [[ฎีกา (ใบบอกบุญ)|ใบฎีกา]] -, ใบบอกบุญเรี่ยไร
* [[พระใบฎีกา|ใบฎีกา]] -, [[สมณศักดิ์|ตำแหน่งฐานานุกรม]]ของพระสงฆ์ไทย
* [[ฎีกา (คำร้องทุกข์)|ฎีกา]] -, คำร้องทุกข์ที่[[ราษฎร]]ทูลเกล้าฯ ถวายต่อ[[พระมหากษัตริย์]]
* [[ศาลฎีกา]] - [[ศาลยุติธรรม]][[ศาลสูงสุด|ชั้นสูงสุด]]ของ[[ประเทศไทย]]
* [[การอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด]] -, การคัดค้าน[[คำพิพากษา]]หรือ[[คำสั่งศาล]][[ศาลอุทธรณ์|อุทธรณ์]] ที่คู่ความยื่นต่อ[[ศาลชั้นต้น]] เพื่อเสนอให้ศาลสูงสุดพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
* [[ศาลฎีกา]] -, [[ศาลยุติธรรม]][[ศาลสูงสุด|ชั้นสูงสุด]]ของ[[ประเทศไทย]]
 
{{แก้กำกวม}}
38,884

การแก้ไข