ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

* [[สินจัย เปล่งพานิช ]] เป็น '''ปานรุ้ง'''
* [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]] เป็น '''เกื้อ'''
* [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] เป็น '''วาสุเทพ'''
* [[กลศ อัทธเสรี]] เป็น '''ชูนาม'''
* [[เจสัน ยัง ]]เป็น '''ปานเทพ'''
ผู้ใช้นิรนาม