ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาฮินดี"

ย้อนการแก้ไขที่ 4136467 สร้างโดย 49.48.200.20 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4136467 สร้างโดย 49.48.200.20 (พูดคุย))
== ประวัติ ==
=== พัฒนาการของภาษาในอินเดียก่อนภาษาฮินดี ===
รูปภาษาโบราณของภาษาตระกูลอินโด- ยุโรปในอินเดียนั้นพบอยู่ในภาษาสันสกฤตพระเวท ต่อมาปาณินิได้ตั้งกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์ และจัดให้อยู่ในลักษณะแบบแผน สมัยอารยะของภาษายุคกลาง(500 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 1000) เริ่มขึ้นหลังจากสมัยอารยะของภาษายุคโบราณ (1500 – 500 ปีก่อนคริสตกาล) ในระยะที่หนึ่งของยุคนี้[[ภาษาบาลี]]ได้พัฒนาขึ้นมา ในระยะที่สอง[[ภาษาปรากฤต]]ได้พัฒนาขึ้น ในระยะสุดท้ายนั้นเรียกว่าระยะของ[[ภาษาอัปภรัญศ์]](เศารเสนี มาคธี มหาราษฏรี) ภาษาในอินเดียปัจจุบันพัฒนาขึ้นจากภาษาอัปภรัญศ์นี้เองตรีภาคปรีภาคลีภาคนีภาควีภาครีภาคลีภาคซีภาคพีภาคคีภาคยีภาคอีภาคทีภาคบีภาคตาราชันย์ ฮูเซ็นจริงจริงอัปภรัญศ์นี้เอง
 
เหตุที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาสันสกฤตทำให้ในทางทฤษฎีของเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ของภาษาในปัจจุบันเช่น ภาษาฮินดี [[ภาษามราฐี]] [[ภาษาคุชราต]] [[ภาษาเบงกาลี]] เป็นต้น มีความคล้ายคลึงกันมาก และภาษาสันสกฤตยังมีอิทธิพลต่อภาษากลุ่มดราวิเดียนด้วย อันมีสาเหตุจากความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมและการติดต่อสัมพันธ์กันมานับศตวรรษ และจะเห็นได้ว่าภาษาอาหรับ ภาษาเปอร์เซีย และภาษาอังกฤษที่มาในรูปภาษาของผู้ปกครองนั้นมีอิทธิพลโดยทั่วไปต่อทุกภาษาในอินเดีย
15,159

การแก้ไข