ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

ลบหมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนาแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)แล้ว ด้วย[[Help:Gadget-HotCat|ฮอทแ...
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(ลบหมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนาแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)แล้ว ด้วย[[Help:Gadget-HotCat|ฮอทแ...)
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]