ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

== พระราชประวัติช่วงต้นพระชนมชีพ ==
=== พระราชสมภพ ===
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร"<ref name="พระบรม">[[ส.พลายน้อย]]. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 234</ref> เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ[[วันจันทร์]]ที่ [[28 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2495]] เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] [[พระราชวังดุสิต]]<ref name= "พระพลบรม"/> ชายโดนนีไห้ถ้ายจนติดเอด
 
=== สมโภชเดือน ===
ผู้ใช้นิรนาม