ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าชื่อโคทาโร่!"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ในปี 2527 ข้าชื่อโคทาโร่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์
* The Kotaroz อัลบั้ม You are my hero เป็นอัลบั้มเพลง ในประเทศไทยทาง[[สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ]]ได้นำมาแจก โดยได้จากการตัดคูปองจากนิตยสาร [[KC.Weekly]] ส่งไปชิงโชค
**ในอัลบั้มจะประกอบไปด้วยเพลง
 
1.***#DIMAZIN
ในอัลบั้มจะประกอบไปด้วยเพลง
2.***#MY POSITION
 
3.***#STEP OUT
1.DIMAZIN
4.***#¿Qué quiere usted decie?
 
5.***#SYDNEY
2.MY POSITION
6.***#YOU are my HERO
 
7.***#PILDERIDER
3.STEP OUT
8.***#LONG TRAIN BOOGIN
 
9.***#TIME
4.¿Qué quiere usted decie?
 
5.SYDNEY
 
6.YOU are my HERO
 
7.PILDERIDER
 
8.LONG TRAIN BOOGIN
 
9.TIME
 
==รางวัล==
22

การแก้ไข