ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบางขุนเทียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
แขวงบางขุนเทียนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=114|issue=พิเศษ 121 ง|pages=110-117|title=ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/121/110.PDF|date=24 ธันวาคม 2540|language=}}</ref>
* '''ทิศเหนือ''' ติตต่อกับ[[แขวงบางหว้า]] ([[เขตภาษีเจริญ]]) และ[[แขวงบางค้อ]] ([[เขตจอมทอง]]) มีลำรางสาธารณะ คลองบางประทุน คลองตาฉ่ำ คลองรางบัว คลองสวนหลวง และคลองบางหว้าเป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงจอมทอง]] (เขตจอมทอง) มีคลองด่านและคลองสนามชัยเป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับแขวงจอมทอง (เขตจอมทอง) [[แขวงแสมดำ]] ([[เขตบางขุนเทียน]]) และ[[แขวงบางบอน]] ([[เขตบางบอน]]) มีคลองสนามชัยและคลองวัดสิงห์เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับแขวงบางบอน (เขตบางบอน) และแขวงบางหว้า (เขตภาษีเจริญ) มีคลองวัดสิงห์และคลองบางระแนะเป็นเส้นแบ่งเขต
165,962

การแก้ไข