ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนิโจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''ปราสาทนิโจ (Nijo Castle)''' ตั้งอยู่ในเมือง[[เกียวโต]] ประเทศ[[ญี่ปุ่น]] ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น พระราชวังนิโนมารุ ซากพระราชวังฮอนมารุ และอาคารอื่นกับสวนอุทยานอีกหลายแห่ง อาณาบริเวณของปราสาทมีพื้นที่ทั้งหมด 275,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ที่อาคารสร้างทับอยู่ 8,000 ตารางเมตร
 
== ประวัติ ความเป็นมา==
 
พ.ศ. 2144 [[โทคุงาวะ อิเอยาสุ]] โชกุนคนแรกของตระกูลโทคุงาวะ มีคำสั่งให้ขุนนางทั้งหมดในญี่ปุ่นด้านตะวันตกร่วมกันสร้างปราสาทนิโจ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของโทคุงาวะ อิเอมิทสึ ใน พ.ศ. 2169 ปราสาทนี้สร้างเพื่อเป็นที่พำนักในเกียวโตของโชกุนตระกูลโทคุงาวะ
 
พ.ศ. 2293 ป้อมปราการกลางของปราสาทถูกฟ้าผ่า และถูกเผาจนพังทลายลง
 
พ.ศ. 2331 พระราชวังชั้นในถูกเพลิงเผาเนื่องจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นทั่วเมือง ทั้งบริเวณถูกปล่อยทิ้งร้างจนถึง พ.ศ. 2405
 
พ.ศ. 2410 [[โทคุงาวะ โยชิโนบุ]] ได้ใช้พระราชวังนิโนมารุเป็นสถานที่ประกาศการคืนอำนาจให้แก่รัฐบาล และปีถัดมา ได้จัดการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีภายในปราสาท
 
พ.ศ. 2482 พระราชวังถูกมอบให้เป็นสมบัติของเมืองเกียวโต และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในปีถัดมา
 
== ป้อมปราการ ==
[[ภาพImage:NijoCastleOutside.jpg|thumb|right|กำแพงชั้นในและคูน้ำในปราสาทนิโจ]]
 
ปราสาทนิโจมีป้อมปราการที่เรียงตัวกันเป็นวงแหวนสองชั้น แต่ละชั้นจะมีทั้งกำแพงและคูน้ำกว้าง และยังมีกำแพงล้อมรอบพระราชวังนิโนมารุอีกชั้นหนึ่ง แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า กำแพงชั้นนอกของป้อมปราการมีประตูอยู่ 3 ประตู ส่วนกำแพงชั้นในมีอยู่ 2 ประตู ที่มุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของกำแพงชั้นใน มีซากของป้อมปราการห้าชั้น ซึ่งถูกเพลิงไหม้จนพังทลายเมื่อ พ.ศ. 2293 ภายในกำแพงชั้นในเป็นที่ตั้งของพระราชวังฮอนมารุและอุทยาน ระหว่างวงแหวนป้อมปราการทั้งสองชั้น เป็นที่ตั้งของพระราชวังนิโนมารุ โรงครัว ป้อมสังเกตการณ์ และสวนหย่อมอีกจำนวนมาก
 
== พระราชวังนิโนมารุ ==
[[ภาพImage:NinomaruPalace.jpg|thumb|left|ประตูทางเข้าหลักสู่พระราชวังนิโนมารุ]]
[[ภาพImage:03-05-JPN085.jpg|thumb|right|ลวดลายแกะสลักที่ประตูทางเข้าพระราชวังนิโนมารุ]]
 
พระราชวังนิโนมารุมีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร สร้างด้วยไม้สนฮิโนกิเกือบทั้งหลัง ประดับด้วยใบไม้สีทองและไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม เพื่อแสดงให้ผู้มาเยือนประทับใจในอำนาจและความมั่งคั่งของเหล่าโชกุน ประตูเลื่อนและผนังของแต่ละห้องมีภาพเขียนฝาผนังโดยจิตรกรจาก[[โรงเรียนคาโน]]
 
==พระราชวังฮอนมารุ==
[[Image:NijoCastle 3.jpg|thumb|right|พระราชวังฮอนมารุ]]
 
พระราชวังฮอนมารุมีอาณาเขตทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนพักอาศัย ส่วนต้อนรับ โถงทางเข้า และโรงครัว ส่วนต่างๆเชื่อมถึงกันด้วยระเบียงทางเดินและสนาม ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุคเอโดะช่วงหลัง ในพระราชวังเป็นที่จัดแสดงภาพเขียนโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น คาโน เองากุ
3,003

การแก้ไข