ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปราสาทนิโจ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==พระราชวังนิโนมารุ==
[[Image:NinomaruPalace.jpg|thumb|left|ประตูทางเข้าหลักสู่พระราชวังนิโนมารุ]]
[[Image:03-05-JPN085.jpg|thumb|right|ลวดลายแกะสลักที่ประตูทางเข้าพระราชวังนิโนมารุ]]
 
พระราชวังนิโนมารุมีพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร สร้างด้วยไม้สนฮิโนกิเกือบทั้งหลัง ประดับด้วยใบไม้สีทองและไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม เพื่อแสดงให้ผู้มาเยือนประทับใจในอำนาจและความมั่งคั่งของเหล่าโชกุน ประตูเลื่อนและผนังของแต่ละห้องมีภาพเขียนฝาผนังโดยจิตรกรจาก[[โรงเรียนคาโน]]
3,003

การแก้ไข