ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายละเอียดของประตูเมือง ==
[[ไฟล์:2007823201544120078232015141.jpg|thumb|right|ประตูชุมพล และกำแพงเมือง ก่อนได้รับการบูรณะ]]
 
=== ประตูชุมพล ===
 
อนึ่ง '''ประตูชุมพล''' ทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480<ref>[http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ,เล่มที่ ๕๔, หน้า ๒๒๘๕]</ref>และ '''กำแพงเมืองโคราช '''ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479<ref>[http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ,เล่มที่ ๕๓, หน้า ๑๕๒๗]</ref>
 
[[ไฟล์:Khorat-N-gate-1893.gif|thumb|right|ประตูพลแสน ในปี ค.ศ. 1893]]
<gallery>
[[ไฟล์:2007823201514120078232015441.jpg|thumb|right|ประตู และกำแพงเมืองชุมพล ก่อนได้รับการบูรณะ]]
[[ไฟล์:Khorat city gate.jpg|thumb|right|250px|ประตูชุมพลในปัจจุบัน]]
[[ไฟล์:ประตูผีชุมพล.jpg|thumb|right|250px|ประตูไชยณรงค์ชุมพลในปัจจุบัน]]
[[ไฟล์:พลล้าน_ตะวันออกChum Phon Gate.jpg|thumb|right|250px|ประตูชุมพลล้านในปัจจุบัน]]
ไฟล์:City of Nakhon Ratchasima 07.jpg|ประตูเมืองแห่งหนึ่ง อยู่ใกล้ประตูชุมพล (ยังไม่ทราบชื่อ)
ไฟล์:Main Gate of Korat.jpg|ประตูเมืองแห่งหนึ่ง อยู่ใกล้ประตูชุมพล (ยังไม่ทราบชื่อ)
</gallery>
 
=== ประตูพลแสน ===
ประตูเมืองทางทิศเหนือ เรียกกันทั่วไปว่า "'''ประตูน้ำ'''" เป็นเพราะประตูนี้หันหน้าสู่ [[ลำตะคอง]] ซึ่งเป็นคลองกั้นคูเมืองอีกชั้นหนึ่ง เป็นลำน้ำสาขาของ[[แม่น้ำมูล]] ในอดีตจะใช้ลำตะคองในการชลประทาน และเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำ สำหรับชื่อประตู "'''พลแสน'''" นั้นหมายถึง ถึงจะยกทัพมาสักแสน ก็ยังต่อสู้ได้<ref name="ประตูเมือง">[http://www.pantown.com/group.php?url=content.php&id=11168&name=content1&area=1 ประวัติจังหวัดนครราชสีมา, เมืองโคราช]</ref>
 
<gallery>
[[ไฟล์:Khorat-N-gate-1893.gif|thumb|right|ประตูพลแสน ในปี [[ค.ศ. 1893]]
ไฟล์:Phon San Gate.jpg|ประตูพลแสนในปัจจุบัน
</gallery>
 
=== ประตูไชยณรงค์ ===
ประตูเมืองทางทิศใต้ ชาวเมืองเรียกประตูนี้ว่า "'''ประตูผี'''" เนื่องจากในอดีต มีประเพณีความเชื่อว่า เมื่อมีคนตายขึ้นในเมือง ห้ามมีการเผา หรือฝังเอาไว้ในเมือง ให้ออกไปจัดการกันที่นอกเมือง โดยให้นำศพผ่านออกทางประตูนี้เพียงประตูเดียว นอกจากนั้นแล้ว ทางทิศใต้นี้ยังมีบึงใหญ่ มีชื่อเรียกว่า "'''หนองบัว'''" สำหรับชื่อประตู "'''ไชยณรงค์'''" นั้น เนื่องมาจาก เมื่อยามเกิดศึกสงคราม ประตูนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยากต่อการโจมตีของข้าศึก เพราะภูมิประเทศด้านนี้ เต็มไปด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ และเล็ก แต่ในปัจจุบัน หนองน้ำเหล่านั้นได้ถูกถมไปหมดแล้ว<ref name="ประตูเมือง"/>
 
<gallery>
ไฟล์:ประตูผี.jpg|ประตูไชยณรงค์ในปัจจุบัน
</gallery>
 
=== ประตูพลล้าน ===
ประตูเมืองทางทิศตะวันออก ชาวเมืองเรียกประตูนี้ว่า "'''ประตูตะวันออก'''" หรือ "'''ประตูทุ่งสว่าง'''" แต่เดิม ทิศนี้มีบึงใหญ่ที่เรียกว่า "'''บึงทะเลหญ้าขวาง'''" มีพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร ส่วนกลางเป็นบึงใหญ่ และมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ "วัดทุ่งสว่าง" สำหรับชื่อประตู "'''พลล้าน'''" นั้น นัยว่าเพื่อเป็นการข่มขวัญข้าศึก ที่ถึงจะยกทัพมาสักล้าน ก็ยังต่อสู้ได้<ref name="ประตูเมือง"/>
 
<gallery>
ไฟล์:พลล้าน_ตะวันออก.jpg|ประตูพลล้านในปัจจุบัน
ไฟล์:Phon Lan Gate.jpg|ประตูพลล้านในปัจจุบัน
</gallery>
 
ในปัจจุบัน ประตูเมือง 3 ประตู ได้แก่ ประตูพลแสน, ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ ได้มีการบูรณะ และ ก่อสร้างใหม่ โดยทำการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงเมืองเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ในลักษณะของซุ้มประตูทั้ง 3 นั้น ได้ออกแบบลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัย โดยยึดเค้าโครงเดิมของประตูเมือง และกำแพงเมืองแบบเดิม ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ก่อสร้างซุ้มประตูใหม่นั้น พื้นที่ตัวเมืองมีการขยายเพิ่มขึ้น และได้มีการขยายถนนออกไปทางประตูเมืองทั้ง 3 จากเดิมในอดีตมาก จึงทำให้การออกแบบซุ้มประตูมีความกว้างเพื่อรองรับกับการจราจรและรถยนต์ที่สัญจรเข้าออกผ่านซุ้มประตูเมืองทั้ง 3 เป็นอย่างดี
 
== การบูรณะ และก่อสร้าง ประตูพลแสน ประตูพลล้าน และประตูไชยณรงค์ ==
[[ไฟล์:Khorat city gate.jpg|thumb|right|250px|ประตูชุมพลในปัจจุบัน]]
[[ไฟล์:พลล้าน_ตะวันออก.jpg|thumb|right|250px|ประตูพลล้านในปัจจุบัน]]
[[ไฟล์:ประตูผี.jpg|thumb|right|250px|ประตูไชยณรงค์ในปัจจุบัน]]
 
=== รายละเอียดของการก่อสร้าง<ref>[http://www.korattour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=259110&Ntype=4 คัดจากหนังสือที่ระลึก เนื่องในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9 จังหวัดนครราชสีมา]</ref> ===
1,636

การแก้ไข