ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่:โรคหลอดเลือดสมองสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต)
{{Infobox disease|
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกเป็นภาวะตกเลือดอย่างหนึ่งทำให้มีก้อนเลือดอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดระหว่างเยื่อดูรากับเยื่ออะแร็กนอยด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดดำบริดจิงซึ่งทอดผ่านช่องว่างใต้เยื่อดูรา ภาวะนี้อาจทำให้เกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อเนื้อสมง ภาวะนี้หากเกิดขึ้นเฉียบพลันมักจะเป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ดี หากเกิดแบบเรื้อรังและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มักมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่า
Name = Subdural hematoma |
Image = Subduralandherniation.PNG |
Caption = Subdural hematoma as marked by the arrow with significant midline shift|
DiseasesDB = 12614 |
ICD10 = {{ICD10|I|62|0|i|60}}, {{ICD10|P|10|0|p|10}}, {{ICD10|S|06|5|s|00}} |
ICD9 = {{ICD9|852.2}} - traumatic; {{ICD9|432.1}} - nontraumatic |
ICDO = |
OMIM = |
MedlinePlus = 000713 |
eMedicineSubj = neuro |
eMedicineTopic = 575 |
MeshID = D006408 |
}}
'''เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก'''เป็นภาวะตกเลือดอย่างหนึ่งทำให้มีก้อนเลือดอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดระหว่างเยื่อดูรากับเยื่ออะแร็กนอยด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดดำบริดจิงซึ่งทอดผ่านช่องว่างใต้เยื่อดูรา ภาวะนี้อาจทำให้เกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อเนื้อสมง ภาวะนี้หากเกิดขึ้นเฉียบพลันมักจะเป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ดี หากเกิดแบบเรื้อรังและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มักมีพยากรณ์โรคที่ดีกว่า
{{Cerebral hemorrhage}}
{{Injuries, other than fractures, dislocations, sprains and strains}}
[[en:Subdural hematoma]]
{{โครงแพทย์}}
12,478

การแก้ไข