ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก"

เพิ่มหมวดหมู่:โรคหลอดเลือดสมองสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต
(หน้าใหม่: เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกเป็นภาวะตกเลือดอย่างหนึ่ง...)
 
(เพิ่มหมวดหมู่:โรคหลอดเลือดสมองสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต)
[[en:Subdural hematoma]]
{{โครงแพทย์}}
 
[[หมวดหมู่:โรคหลอดเลือดสมอง]]