ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชพลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ps:درملپېژندنه)
'''เภสัชพลศาสตร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Pharmacodynamics) คือ การศึกษาผลทางชีวเคมีและสรีรวิทยา
ของยา กลไกการออกฤิทธฺ์ของยา และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและผลของยา เภสัชพลศาสตร์เป็นการศึกษาว่ายามีผลอะไรต่อร่างกายบ้าง ซึ่งตรงกันข้ามกับ [[เภสัชจลนศาสตร์]] (pharmacokinetics) ที่เป็นการศึกษาผลของร่างกายที่มีต่อยา
 
ปัจจุบันเภสัชพลศาสตร์ สามารถประเมินผลของยาต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
*''มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์'' (Multicellular Pharmacodynamics-MCPD) คือการศึกษาคุณสมบัติอยู่กับที่ และภาวะเคลื่อนไหวและความสันพันธ์ระหว่างกลุ่มของยา และภาวะเคลื่อนไหวของกลุ่มเซลล์ในเชิง 4 มิติ การศึกษานี้จะทำทั้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิ่งมีชีวิตเพื่อเปรียบเทียบกัน
*''เน็ตเวิอกด์ มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์'' (Networked Multicellular Pharmacodynamics-Net-MCPD)ใช้ศึกษาผลของยาต่อสารพันธุกรรมด้วย
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
571

การแก้ไข