ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เพลง = มาร์ชกุนนที
| สี = นำเงิน-แดง
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 ซ.รัชดาภิเษก 15 [[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400<br/>โทรศัพท์ 0-2275-6661-2<br/>โทรสาร 0-2276-1339
| เว็บ = [http://www.kunnatee.ac.th/]
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นายปัญญา สุขะวณิชย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีอาจารย์ข้าราชการครูทั้งสิ้น 8973 คน และมีลูกจ้างประจำ 9 คน ครูอัตราจ้างรายปี 2529 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ 3 คน (ชาวอังกฤษ) ครูสอนภาษาจีน(ชาวจีน) 2 คน มีนักเรียนประมาณ 2,200000 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 53 ห้องเรียน
 
== ประวัติ ==
# อาคารประชาสัมพันธ์
# ศาลพระภูมิเจ้าที่
# สวนน้ำ บาอปลา บ่อเต่า
# "พระศรีศากยมุนีกุนนทีศรีชุมพล" หรือ "หลวงพ่อคล่อง" พระพุทธรูปประจำโรงเรียน (ปางประธานพร)
# สนามกีฬา
ผู้ใช้นิรนาม