ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ =
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| ผู้อำนวยการ = นางวรรณีนายปัญญา บุญประเสริฐ สุขะวนิชย์
| เพลง = มาร์ชกุนนที
| สี = นำเงิน-แดง
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครมัธยมศึกษา เขต 12 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นางวรรณีนายปัญญา บุญประเสริฐ สุขะวณิชย์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 89 คน และมีลูกจ้างประจำ 9 คน อัตราจ้างรายปี 25 คน มีนักเรียนประมาณ 2,200 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 53 ห้องเรียน
 
## ธราสิริ
## ธิติธำรง
# บ้านพักครูอาจารย์ 1 หลัง และหอพักลูกจ้างประจำ 2 อาคาร 40 ห้อง
 
== เกียรติประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม