ธวัชชัย

fix filter
(ย้อนการแก้ไขที่ 3350655 สร้างโดย Dfddtdt (พูดคุย))
(fix filter)
# บางบทความมีเนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม ใส่ความเห็นส่วนตัวของคุณ
# บางบทความเนื้อหาไม่เป็นกลางจริงๆ
# บางบทความละเมิดลิขสิทธ์จากเว็บไซต์ หรือหนังสือ (ตรวจสอบยากมากๆๆๆๆมากๆๆๆ)
# ผู้ใช้ ผู้ดูแล ไม่ค่อยได้คุยกัน
==เรื่องที่ชอบเขียน==
123,860

การแก้ไข