ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าชื่อโคทาโร่!"

* ในปี 2527 ข้าชื่อโคทาโร่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์
* The Kotaroz อัลบั้ม You are my hero เป็นอัลบั้มเพลง ในประเทศไทยทาง[[สำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ]]ได้นำมาแจก โดยได้จากการตัดคูปองจากนิตยสาร [[KC.Weekly]] ส่งไปชิงโชค
 
ในอัลบั้มจะประกอบไปด้วยเพลง
 
1.Dimazin
1.DIMAZIN
2.My Position
 
3.Step Out
2.MY POSITION
4.
 
5.Sydney
3.STEP OUT
6.You are My Hero
 
7.Piledrider
4.¿Qué quiere usted decie?
8.Long Train Boogin
 
9.Time
5.SYDNEY
 
6.YouYOU are Mymy HeroHERO
 
7.PILDERIDER
 
8.LONG TRAIN BOOGIN
 
9.TIME
 
==รางวัล==
22

การแก้ไข