Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ Guidenotebook (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tinuviel)
:[[ภาพ:Cscr-featured.png|20px]] - [[เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์]] • [[เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน]] • [[ดาวหาง]] • [[ดาราจักร]] • [[วิลเลียม เชกสเปียร์]] • [[อันเนอ ฟรังค์]] • [[กระจุกดาวเปิด]] • [[แถบดาวเคราะห์น้อย]] • [[สุนทรภู่]] • [[ดาราศาสตร์]] • [[ระบบสุริยะ]] • [[กษัตริย์อาเธอร์]] • [[กระจุกดาวทรงกลม]] • [[ดาวเคราะห์นอกระบบ]] • [[เนลสัน มันเดลา]] • [[บิกแบง]] • [[สถานีอวกาศนานาชาติ]] • [[ดาวฤกษ์]] • [[อาร์คิมิดีส]]
 
:[[ภาพ:Cscr-candidate.png|25px]] - ''ไม่มี''[[อะตอม]]
 
:[[ภาพ:Symbol support vote.svg|20px]] - [[เดอะฮอบบิท]] • [[เชอร์ล็อก โฮลมส์]] • [[อีเลียด]] • [[พระอภัยมณี]] • [[กาเลวาลา]] • [[กระจุกดาวลูกไก่]] • [[ซินเดอเรลล่า]] • [[กาลิเลโอ กาลิเลอี]] • [[วิกตอร์ อูโก]] • [[อะตอม]]
19,484

การแก้ไข