ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปาน พึ่งสุจริต"

 
== การทำงาน ==
ปาน พึ่งสุจริต เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ สังกัด[[มหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก]] ต่อมาจึงย้ายมาประจำที่[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร)
ปาน พึ่งสุจริต เคยดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/115/55.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2540 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง นายสาคร พรหมภักดี นายปาน พึ่งสุจริต)]</ref> และในปี พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/046/88.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)]</ref> ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544]] สังกัด[[พรรคราษฎร]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาจึงได้เข้าร่วมงานกับ[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550]]
 
ปาน พึ่งสุจริตต่อมาจึงได้เข้ามาทำงานการเมือง เคยดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/115/55.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 381/2540 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง นายสาคร พรหมภักดี นายปาน พึ่งสุจริต)]</ref> และในปี พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/046/88.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 65/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายปาน พึ่งสุจริต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)]</ref> ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2544]] สังกัด[[พรรคราษฎร]] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาจึงได้เข้าร่วมงานกับ[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550]]
 
ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554]] ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัด[[พรรคมาตุภูมิ]]<ref>[http://news.mthai.com/party/party-26 พรรคมาตุภูมิ]จากเว็บไซต์ข่าว เอ็มไทย</ref> แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ
54,136

การแก้ไข