ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารพาณิชย์"

{{รอการตรวจสอบ}}
'''ธนาคารพาณิชย์''' หมายถึง การประกอบ[[ธุรกิจ]]ประเภทรับฝาก[[เงิน]]ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น การให้กู้ยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตาม[[ตั๋วเงิน]] หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ อันเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชย์ด้วยก็ได้ สำหรับธนาคารพาณิชย์ คือ[[ธนาคาร]]ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ด้วย
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 4
* http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/administer-natural.htm {{ลิงก์เสีย}}
* [http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/lamom_m/bussiness.htm ความหมายของสถาบันทางธุรกิจ] {{th}}
{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ธนาคาร]]
{{โครง}}
 
[[ar:مصرف تجاري]]
15,884

การแก้ไข