ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: hu:Nemzetközi Tudományos Diákolimpiák)
'''โอลิมปิกวิชาการ''' เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุด 4-6 คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ณ ปัจจุบันมี มีทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
=== โอลิมปิกวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย ===
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้
 
* [[คอมพิวเตอร์โอลิมปิก]] (IOI, ตั้งแต่ พ.ศ. 2532)
* [[ชีววิทยาโอลิมปิก]] (IBO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2533)
* [[ปรัชญาโอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IPO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2536)
* [[ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IAO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
* [[ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IGeO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
* [[ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IOL, ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
* [[โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IESO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
* [[ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]] (IOAA, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
 
=== โอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ===
{{บทความหลัก|การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น}}
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่ 2 รายการเท่านั้น คือ [[การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] หรือในชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า International Junior Science Olympiad (IJSO) ซึ่งได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และการแข่งขัน[[ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]]ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ International Astronomy Olympiad (IAO) ซึ่งยังมีการแข่งขันของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย