ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

 
== รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน==
* นาง[[จุรีนายสุประวัติ โอศิริ]]ปัทมสูต ประธานกรรมการ
* นาย[[วิชานคร วรมาลี]]วีระประวัติ รองประธาน
* นาย[[นคร วีระประวัติ]]
* นาย[[ธัญญา โพธิ์วิจิตร]] (เป็ด เชิญยิ้ม)
* นาง[[นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ]] ([[เหรัญญิก]])
* นาง[[นฤมล ล้อมทอง]] ([[เลขานุการ]])
 
== คอนเสิร์ต ==
* คอนเสิร์ตSAF
ผู้ใช้นิรนาม