ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อั้งยี่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
* [[อั้งยี่ (ความผิดอาญา)|อั้งยี่]] ({{lang-en|secret society}}), ชื่อ[[ความผิดอาญา]]ฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ (offence of forming a secret society)
* [[อั้งยี่ (สมาคม)|อั้งยี่]] ({{zh-all|c=洪门|p=Hóng Mén, หง เหมิน}}; {{lang-en|Freemasonry}}), สมาคมลับของคนจีนในประเทศไทยราวรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์]]
* ''[[อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร]]'', ภาพยนตร์ไทย-ไต้หวันใน พ.ศ. 2543
 
38,884

การแก้ไข