ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาแห้ว"

(โรบอต ลบ: cbk-zam:Amphoe Na Haeo (deleted))
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอนครไทย]] (จังหวัดพิษณุโลก)
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)
== เว็ปไซต์อำเภอนาแห้ว จ.เลย ==
www.nahaeo.com
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
ผู้ใช้นิรนาม