ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได''' หรือบางครั้งเรียกว่า '''กลุ่มชาติพันธุ์ไต-ไท''' เป็นชื่อเรียกโดยรวมของ[[กลุ่มชาติพันธุ์]]ทั้งหมดใน[[ตระกูลภาษาไท-กะได]] กลุ่มชาติพันธุ์ ไท-กะได กระจายตัวอยู่ในภูมิภาค[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้|อุษาคเนย์]] รับประทาน[[ข้าวเจ้า]] หรือ[[ข้าวเหนียว]] เป็นอาหารหลัก นิยมปลูกเรือนเสาสูง มี[[ใต้ถุน]] อาศัยทั้งในที่ราบลุ่ม และบนภูเขา ประเพณีศพเป็นวิธีเผาจนเป็นเถ้าแล้วเก็บอัฐิไว้ให้ลูกหลานบูชา ศาสนาดั้งเดิมเป็นการนับถือผี นับถือบรรพบุรุษ และบูชาแถน (ผีฟ้า หรือ[[เสื้อเมือง]]) มีประเพณีสำคัญคือ ประเพณี[[สงกรานต์]] ซึ่งเป็นประเพณีเฉลิมฉลอง[[วสันตวิษุวัต]] และการ[[ขึ้นปีใหม่]] ทั้งนี้ คำเรียก '''ไต''' เปนเป็นคำที่กลุ่มชนตระกูลไทยใหญ่ไทใหญ่ใช้เรียกตนเอง ส่วน '''ไท''' เป็นคำเดียวกัน แต่เป็นสำเนียงของชาวไทยน้อยไทน้อย และ ไทยสยาม บางครั้ง การใช้คำ ไต-ไท ในวงแคบจะหมายถึงเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษาในกลุ่มภาษาไท (ไม่รวมกลุ่มภาษากะได เช่น ลักเกีย แสก คำ ต้ง หลี เจียมาว ฯลฯ)
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม