ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)"

== ดูเพิ่ม ==
* [[ภาษาลาว]] ภาษาที่ชาวลาวใช้สื่อสารกัน
* [[ชาวไทยอีสาน]] ไทยอีสานเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยสำหรับเรียกชาวไทลาวที่อาศัยในภาคอีสานของประเทศไทยแต่ว่าเป็นชาติพันธุ์อันเดียวกับไทลาวที่อยู่ในประเทศสปป.ลาวไม่ใช่ไทอีกกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริง
* [[ชาวไทยอีสาน]] กลุ่มชนชาวไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวลาว
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม