ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

เพิ่มขึ้น 83 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
==== กลุ่มภาษาไท ====
หมายถึงกลุ่มชนที่ใช้ภาษาไท เช่น [[ไทดำ]] [[ไทยวน]] [[ไทขาว]] [[ไทยสยาม]] [[ไทฮ่างตง]] [[ไทแดง]] [[พวน]] [[ตูลาว]] [[ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)|ไทลาว (ลาว)]] [[ภาษาญ้อ|ไทญ้อ]] [[ผู้ไท]] [[ไทยอีสาน|ไทยอีสาน (ลาว)]] [[อาหม]] [[อ่ายตน]] [[คำตี่]] [[คำยัง]] [[พ่าเก]] [[ไทขึน]] [[ไทใหญ่|ไทใหญ่ (ฉาน)]] [[ไทลื้อ]] [[ไทเหนือ]] [[ปายี]] [[ไทถาน]] [[ไทยอง]] [[ไทหย่า]] [[จ้วง]] [[นุง]] [[ต่าย]] (โท้) [[ตุรุง]] [[นาง]] และ [[ปูยี]] เป็นต้น
 
=== แบ่งตามประเทศในปัจจุบัน ===
ผู้ใช้นิรนาม