ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

เพิ่มขึ้น 86 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
==== ไทใหญ่ ====
ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน อิระวดี และพรหมบุตร เอกลักษณ์ของตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ คือ มีระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทน้อย โดยบ้านมักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคา ที่สลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูง มักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก [[ไทใหญ่]](ไทใหญ่เรียกตัวเองว่าไตหรือไตโหลง(ไทหลวง)ส่วนคำว่าไทใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียกตัวเอง) [[ไทเหนือ]] [[ไทขึน]] [[ไทยวน]](ภาษาไทยแต่ก่อนเรียกว่าลาวยวน) [[อาหม]] [[อ่ายตน]] [[คำยัง]] [[คำตี่]] [[พ่าเก]] [[นะรา]] [[จันหารี]] และ [[ตุรุง]] เป็นต้น
 
==== [[ไทยสยาม]] ====
ผู้ใช้นิรนาม