ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

เพิ่มขึ้น 22 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
==== [[ไทยสยาม]] ====
ตระกูลชาติพันธุ์ไทยสยาม หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่ม[[แม่น้ำยม]] [[แม่น้ำน่าน]] [[แม่น้ำเจ้าพระยา]] [[แม่น้ำแม่กลอง]] [[แม่น้ำเพชรบุรี]] เรื่อยไปจนถึงที่ราบลุ่ม[[แม่น้ำพุมดวง]]-[[แม่น้ำตาปี|ตาปี]] ที่ราบลุ่ม[[ทะเลสาบสงขลา]] บริเวณจังหวัดเกาะกง ([[ประเทศกัมพูชา]]) และบริเวณจังหวัดเกาะสอง ([[เขตตะนาวศรี]] [[ประเทศพม่า]]) ไทยสยาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการพูดถึงและถกเถียงเรื่องที่มามากที่สุด โดยมีการเสนอทฤษฎีขึ้นมามากมาย ทั้งมาจากเทือกเขาอัลไต หรือมาจากหมู่เกาะทะเลใต้ ด้วยเชื่อว่า ไทยสยาม เป็น[[ชาติพันธุ์บริสุทธิ์]] และเป็นต้นตระกูลของทุกชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไท-กะได แต่ในปัจจุบัน นักวิชาการส่วนมากยอมรับแล้วว่า ไทยสยามไม่ใช่ชาติพันธุ์บริสุทธิ์ แต่เป็นชาติพันธุ์ที่มีการผสมผสานกัน ทั้งภายในและภายนอก โดยวัฒนธรรมส่วนมากเป็นส่วนผสมระหว่างไทยน้อยไทน้อยและไทยใหญ่ไทใหญ่ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมทั้งจาก มอญ ขอม(เขมรโบราณ) และมลายู อีกด้วย
 
=== แบ่งตามกลุ่มภาษา ===
ผู้ใช้นิรนาม