ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529"

Torpido ย้ายหน้า การเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งที่ 16 ไปยัง [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
(หน้าใหม่: '''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529''' น...)
 
(Torpido ย้ายหน้า การเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งที่ 16 ไปยัง [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...)
11,871

การแก้ไข