ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)"

* [http://www.gotoknow.org/blog/thaikm/233456/ ชีวิตที่พอเพียง : ๕๖๒. ประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวชุมพร]
* [http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/chumporn2.htm พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองชุมพร]
* [http://www.rfatthailand.thmy.com/Chowphyakrut.jpg] ภาพเจ้าพระยายมราช (ครุฑ บ่วงราบ)
 
{{เรียงลำดับ|ครุฑ บ่วงราบ}}
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยา|ยมราช]]
164

การแก้ไข