ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์''' เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วโดยโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมาลย์''' เฉลิมพระนามเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 
 
{{พระราชธิดาราชวงศ์จักรี}}
38,116

การแก้ไข